Ons Aanbod:

Topmarketeer te huur, tegen lage prijs zelf ook ondernemer dus uw evenknie. Tegen minimale kosten zal hij uw opbrengst voor u als BotB Dienstenklant willen maximaliseren.

 

Prijs:
Prijs:

Eur 32,- /Uur

Eur 49,-/Uur

Eur 77,-/Uur

Eenvoudig onderwerp, klein-bedrijf

Middelgroot/Complex, Midden bedrijf

Complex, Grootbedrijf

Prijzen ex. BTW, en kosten out of pocket/derden, separaat begroot. Er wordt geen uur zonder fiat-handtekening gewerkt.

Bij Voorkeur Grotere Projecten (een per tijdseenheid. Meerjaren welkom (tot wel 6 jaar), oook vaste projectfee, participatie, no cure no pay, loondienst bep/onbep. tijd, expatriation, alles welkom.

Bij voorkeur wordt bij U, in de organisatie gewerkt. Samen met U en uw mensen, om de ABC bijdrage goed in te bedden, controle goed mogelijk te maken op de werkprogressie, en voor u de buitenwereld en binnenwereld qua SWOT goed te verbinden. En ABC de kans te geven Uw core meerwaardes te leren begrijpen op de werkvloer.

Er is Branche exclusiviteit. Voor een redelijke periode af te spreken, irt de samenwerkingsvorm, en een schriftelijke geheimhoudingsverklaring met boete clausule.

Contact Information:

Office Netherlands: Bergemeester v/d Borchstraat 37-41B, 7451 CG Holten (NL)Postal Adress Netherlands: P.O. Box 5, 7450 AA Holten (NL)

Phone/Fax: +31(0)548-364215, Mobile +31(0)653783706E-Mail: T.vanAsten@abctopmarketing.nl, website: www.abctopmarketing.nl