Wat zijn de Credentials van ABC?

ABC is gesticht in 1991 en heeft ruim 29 jaren ervaring in huis. Het komt voort uit een in 1747 gesticht familiebedrijf (in 1917 aan een Multinational verkocht, nu Johnson-Diversey). De oprichter/eigenaar heeft 14 jaar voor wereld-multinationals gewerkt, 15 jaar voor klein-midden-grootbedrijf/ meestal ook bescheiden internationale speler, altijd met groot familie-belang c.q. managementposities, daarnaast ook voor vele non-profit organisaties.

Wat is de Kracht van ABC?

A

ABC kan de interne groeikracht beter tot zijn recht doen komen (technologie, mensen, merken, nieuwe P/M combinaties etc.)

B

ABC kan de schakeltussen buiten en binnen aanmerkelijk verbeteren. Wat is er aan de hand, in vraag, aanbod, trade-marketing, consumermarketing, stakeholder/environment trends, new market opportunities, en hoe daarop in te haken gegeven onze huidige positie, visie, wensen, mensen, financieringskracht, lifecyclepositie, etc

C

ABC kan in een vertrouwens-samenwerking met de Entrepreneur, en zijn Key-intrapreneurs, als ExtraPreneur helpen, een stap, sprong, Ren, of Marathon naar voren te realiseren. Dit vaak in de Higher Value Added delen van de Organisatie

Contact Information:

Office Netherlands: Burgemeester v/d Borchstraat 37-41B, 7451 CG Holten (NL)Postal Adress Netherlands: P.O. Box 5, 7450 AA Holten (NL)

Phone/Fax: +31(0)548-364215, Mobile +31(0)653783706E-Mail: T.vanAsten@abctopmarketing.nl, website: www.abctopmarketing.nl